Om oss

Föreningen

Föreningen skall verka för att våra barn får en bra uppväxt utan utsatthet.

Detta genom lobbying mot våra politiker, upplysning till allmänheten samt aktiviteter där barn får vara just barn.

Vi har nu gått in i vårt fjärde år och vi arbetar för fullt med 2024 års BAPRUN. 

Teamet

IEBT drivs ideellt av eldsjälar

För att kunna driva runt verksamheten så förlitar vi oss på eldsjälar.

Det är allt från våra moderatorer som håller ordningen på våra sociala plattformar till de som lägger ner massor med tid för att göra BAPRUN till en möjlighet.

Därtill lägger vi de som arbetar mer med föreningen och dess fortlevnad på styrelsenivå.

Styrelse

Thomas Sundström - Ordförande
Mikael Petersson - Ledamot
Janicka Sternbratt - Ledamot
Michael Schill - Suppleant
Robert Andersson - Suppleant

 

Berättat om oss

Om du är intresserad av att läsa mer om vad vi åstadkommit på dessa fyra år, kliv in i vår värld på sociala medier där det berättats både från organisationer vi hjälpt samt från personer där vi haft stor postitiv inverkan.

Inte ett barn till på Facebook